CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CHO EM

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CHO EM

Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=hfZNu9-Ko9c ...
TIN TỔNG HỢP VỀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022  CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

TIN TỔNG HỢP VỀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1266/SGDĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; Công văn số 537/CV-PGDĐT ngày 27/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kar về việc thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 – 2022. Hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi cuả toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang vui mừng kỉ niệm 76 năm... ...

Lượt xem:

...