CÔNG VĂN NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2021 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban biên tập đăng Công văn số 542/SGDĐT-VP ngày 27/4/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021 để đội ngũ CB,GV,NV thực hiện