THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Sử đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem văn bản Xem Online
Tải về