CÔNG VĂN CỦA PHÒNG GD&ĐT EA KAR ĐÔN ĐỐC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban biên tập đăng Công văn số 275 /PGDĐT-GDPT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kar về việc đôn đốc triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong dịp Lễ 30/4 và 01/5, đề nghị CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện