CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ĐỀN ƠN TỔ QUỐC VIỆT NAM “SỐNG ƯỚC MƠ EM HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG”

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ĐỀN ƠN TỔ QUỐC VIỆT NAM “SỐNG ƯỚC MƠ EM HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG”

Lượt xem:

      Được sự kết nối của quý mạnh thường quân, các cá nhân, tập thể, các công ty, doanh nghiệp. Ngày 30/12/2022 Nhà trường và Liên đội phối hợp công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam  tổ chức chương trình “ Sống ước mơ em hạnh phúc thành công” để hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó... ...
CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ĐỀN ƠN TỔ QUỐC VIỆT NAM “SỐNG ƯỚC MƠ EM HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG”

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ĐỀN ƠN TỔ QUỐC VIỆT NAM “SỐNG ƯỚC MƠ EM HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG”

Lượt xem:

      Được sự kết nối của quý mạnh thường quân, các cá nhân, tập thể, các công ty, doanh nghiệp. Ngày 30/12/2022 Nhà trường và Liên đội phối hợp công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam  tổ chức chương trình “ Sống ước mơ em hạnh phúc thành công” để hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó... ...
CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ĐỀN ƠN TỔ QUỐC VIỆT NAM “SỐNG ƯỚC MƠ EM HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG”

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ĐỀN ƠN TỔ QUỐC VIỆT NAM “SỐNG ƯỚC MƠ EM HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG”

Lượt xem:

      Được sự kết nối của quý mạnh thường quân, các cá nhân, tập thể, các công ty, doanh nghiệp. Ngày 30/12/2022 Nhà trường và Liên đội phối hợp công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam  tổ chức chương trình “ Sống ước mơ em hạnh phúc thành công” để hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó... ...