Áo xanh đồng hành cùng sinh viên Thủ đô trở lại giảng đường

Áo xanh đồng hành cùng sinh viên Thủ đô trở lại giảng đường

Lượt xem:

   Web.ĐTN: Đồng hành cùng sinh viên quay trở lại trường học, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố tích cực triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích, hỗ trợ, cùng nhà trường sẵn sàng đón sinh... ...
Tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về  Luật Trẻ em và phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em  năm 2021

Tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em và phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em năm 2021

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 38 KH/HĐĐ-NVH, ngày 03 tháng 03 năm học 2021 của Hội đồng Đội tỉnh- Nhà văn hóa TTN tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em và phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em năm 2021. Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi giữa Ban Thường vụ... ...
Tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về  Luật Trẻ em và phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em  năm 2021

Tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em và phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em năm 2021

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 38 KH/HĐĐ-NVH, ngày 03 tháng 03 năm học 2021 của Hội đồng Đội tỉnh- Nhà văn hóa TTN tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em và phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em năm 2021. Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi giữa Ban Thường vụ... ...